Hjem

ProTrack, utfører Engineering, Inspection og Kvalitesstyring -assistanse fra sin base i Stavanger eller hos kunde i henhold til oppgavenes/prosjektenes kompleksitet.

ProTrack sin virksomhet har pågått i Norge siden 1992. I 2000 ble virksomheten kjøpt av det utenlandske selskapet av de nåværende Norske eieren. Sommeren 2022,  etter 28 år, flyttet virksomheten fra Sola/Tananger til de nåværende lokaliteter i Stavanger.

ProTrack sine hovedaktivitet har siden 2000 vært inspeksjon og sertifisering av tanker og rørsystemer på større anlegg som terminaler, depoter og baser i hele Norge.

ProTrack utfører inspeksjon, deteksjon av korrosjon og erosjon i tank og rørsystemer. Vi utfører Engineering-aktivitet i henhold til internasjonale standarder eller i henhold til oppdragsgivers spesifikasjon og lager anbefalinger i henhold til standarder for oppdragsgiver.

Med erfaring og kunnskap om denne virksomheten siden 1992 og utviklingen til det som gjelder til enhver tid er ProTrack AS, en trygg og langsiktig samarbeidspartner og leverandør.


ProTracks kontorbygning fra luften.